Profielwerkstuk
Home » Aandacht richten

Is het mogelijk om je aandacht op meer dan één ding te richten?

Zoals we weten is de prefrontale cortex betrokken bij de aansturing en organisatie van aandacht. Onze aandacht wordt selectief gericht op bepaalde objecten, die relevantie hebben voor ons gedrag. Meerdere prikkels gaan met elkaar een competitie aan. Prikkels, waarop de aandacht is gericht, zijn sterker dan prikkels waar geen aandacht op is gericht.

Aandacht kun je richten op een specifiek detail. Dit kan bijvoorbeeld kleur, persoon of stemgeluid zijn. Dit wordt focused attention genoemd. Een voorbeeld hiervan, is wanneer je in een discotheek staat en je praat met iemand. Je bent dan gefocust op diegene z’n stem.

Het kan ook voorkomen, dat je aandacht in de discotheek gericht is op meerdere aspecten. Dit wordt dan divided attention genoemd. Andere voorbeelden hiervan zijn, bijvoorbeeld een piloot die tijdens een vlucht goed moet opletten in de cockpit. Het komt vaak voor, dat tijdens divided attention, je je aandacht snel moet kunnen omschakelen.

 


Divided attention is dus het vermogen om meerdere acties tegelijk met aandacht uit te voeren. Het kan voorkom
en, dat met verdeelde aandacht, de prestaties verzwakken. Echter suggereren studies, dat we beter onze aandacht kunnen verdelen, dan onze aandacht op één ding te houden. Dit zou namelijk zorgen voor minder fouten.

Divided attention komt vaak in het alledaagse leven voor. Denk maar aan het luisteren naar de radio, terwijl je aan het autorijden bent. Ook op school maak je gebruik van divided attention. Wanneer je naar een leraar staat te luisteren en je ondertussen notities maakt, moet je je aandacht op twee dingen richten.

Je kunt de divided attention ook weer verder verdelen. Bij het maken van je notities kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen, om meer aandacht te besteden aan het luisteren naar de leraar, dan het maken van je notities. Dit heeft dan wel weer als gevolg, dat je notities minder goed zullen worden. Je kunt je aandacht ook trainen. Dit verhoogt de hoeveelheid van aandacht bij de verwerking van informatie, zodat beide taken gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

Het duurde erg lang voordat onderzoekers iets te weten kwamen over divided attention. De meeste psychologen van vroeger, geloofden dat aandacht alleen maar op één ding gericht kon worden. Divided attention zou alleen maar mogelijk zijn, wanneer de handelingen goed werden gecoördineerd. Dit werd rond 1921 onderzocht. Onderzoekers wilden de grenzen van aandacht verkennen, door het combineren van diverse taken. Zo moesten proefpersonen iets opschrijven, wat iemand anders dicteerden. De proefpersonen moesten dus hun aandacht bij het luisteren én bij het schrijven houden. De onderzoekers kwamen erachter, dat de verdeling van aandacht niet is gedefinieerd door gelijktijdige activiteiten, maar door gelijktijdige verwerking in twee verschillende ‘kanalen’ in de hersenen.

Door divided attention is het dus mogelijk om je aandacht op meer dan één ding te richten.