Profielwerkstuk
Home » Stoornissen » ADHD » Oorzaken

Oorzaken

ADHD is in sterke mate erfelijk bepaald. De meeste studies toonden aan dat ouders en nageslacht van kinderen met ADHD, een 2 tot 8 maal verhoogd risico op het ontwikkelen van ADHD hebben. Je kunt dus stellen, dat indien iemand ADHD heeft, de kans redelijk groot is dat ook andere familieleden er  last van hebben.


Een bepaalde combinatie van genen maakt iemand hoogstwaarschijnlijk vatbaar om ADHD te ontwikkelen. Om welke genen het gaan, weten onderzoekers nog niet helemaal. Ze hebben nog maar een klein deel van dit mysterie opgelost. Wetenschappers vermoeden dat ook bepaalde stoffen in de hersenen een belangrijke rol spelen. De genen die een rol spelen bij ADHD blijken vaak invloed te hebben op de aanmaak, afbraak of werking van deze bepaalde stoffen in de hersenen.


Niet alleen de genetische aanleg zorgt voor ADHD. Volgens sommige hersenonderzoekers, waaronder Dick Swaab, hebben kinderen van gedurende de zwangerschap rokende moeders een veel grotere kans op ADHD. Ook bepaalde stijlen van opvoeding kunnen ADHD-symptomen versterken. Al wordt je geboren met een bepaalde aanleg voor ADHD, de opvoeding speelt een versterkende rol bij het verdere verloop van deze stoornis. De symptomen van ADHD zijn het gevolg van de verstoring van bepaalde denkprocessen in de hersenen, zoals aandacht en motivatie. Als er te veel negatieve aandacht naar het kind gaat, kan dat het kind opstandig of angstig maken. Hierdoor kunnen op latere leeftijd problemen ontstaan. Hierbij kun je denken aan depressie, gedragsproblemen of verslaving.


Er zijn veel  verschillende onderzoeken geweest naar de oorzaak van ADHD. Zo is gekeken of je door televisie kijken een verhoogde kans hebt op ADHD. Tv-kijken is geen duidelijke factor in het ontstaan van ADHD, maar de inhoud van televisieprogramma’s kan natuurlijk wel een positieve of negatieve invloed hebben de sociale vaardigheden en ontwikkeling van agressie op het kind. Een andere studie keek naar het verband tussen giftige stoffen in de omgeving en ADHD. Met giftige stoffen wordt lood, kwik, pcb’s en mangaan bedoeld. Bij dit onderzoek is niks interessants gevonden.


De oorzaak van ADHD is dus niet zomaar te zeggen. Het is dus een samenspel van genetische aanleg voor ADHD en de invloed van de omgeving. De genetische aanleg en de omgevingsfactoren zijn bij elk individu verschillend. Dit zorgt er dus voor, dat het verloop van de stoornis telkens weer een beetje anders is.