Profielwerkstuk
Home » Stoornissen » ADD

ADD

 

De afgelopen tien jaar is bij honderdduizenden kinderen, pubers en volwassenen de diagnose AD(H)D (aandachtstekortstoornis) vastgesteld en worden hiervoor behandeld. Er is heel veel bewijs voor deze afwijkingen, maar toch wordt er door velen aan getwijfeld. Er wordt gespeculeerd dat men veel te snel ADD en ADHD vaststelt. Deze kritische houding is meestal alleen gebaseerd op onwetendheid van de stoornis. Ze weten niet dat de stoornis eigenlijk heel complex is. De stoornis heeft zelfs een beschadigend effect op de mensen met AD(H)D en hun families. Als men de juiste behandeling ontvangt, heeft dat een positieve invloed op henzelf en hun omgeving.

Maar wat is ADD nu precies? Over het algemeen weten de meeste mensen niet eens dat dit bestaat. Als je tegen iemand zegt dat je ADD hebt, zullen de meeste mensen reageren met: ‘Bedoel je ADHD?’.

Mensen vergelijken het richten van aandacht op iets vaak met het focussen van een camera, het scherpstellen van een lens om een scherpe foto te nemen van een stilstaand voorwerp. Zoals wij al eerder verteld hebben, is dit niet het geval. Het gaat hier om de hersenfunctie. Deze is heel erg belangrijk bij mensen met ADD. Voor de 7 tot 10 procent van de wereldbevolking die aan ADD lijdt is het richten van aandacht of focussen ontzettend moeilijk. De stoornis lijkt erg veel op ADHD. Het is alleen verschillend in de uiting van het probleem. Wat voor effect het heeft op de desbetreffende persoon.