Profielwerkstuk
Home » Soorten

Soorten aandacht

Aandacht kan onderverdeeld worden in verschillende soorten. Uiteraard in actieve aandacht en passieve aandacht. 


Actieve aandacht vindt plaats als een persoon zichzelf er toe zet om zijn aandacht erbij te houden, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk. Je kiest ervoor om je aandacht te richten op het maken hiervan. Dit wordt ook wel bewuste aandacht genoemd, omdat je er bewust voor kiest.

Passieve aandacht is het tegenovergestelde, je kiest er niet voor om je aandacht erop te richten. Je richt je aandacht erop doordat je één/meerdere prikkel(s) van buitenaf krijgt. Een voorbeeld hiervan is dat je wordt afgeleid door een vliegtuig die heel laag overvliegt. De prikkel van buitenaf is dan het extra harde geluid wat het vliegtuig maakt, dit is ongewoon. Onbewust gaat je aandacht hier naartoe. Je kan dus zeggen dat passieve aandacht hetzelfde is als onbewuste aandacht.

Echter, deze verdeling is veel te oppervlakkig, er zijn veel meer soorten aandacht. Hierbij is het erg moeilijk om de verschillende soorten aandacht onder te verdelen in actieve en passieve aandacht. In het schema hieronder hebben we geprobeerd de verschillende soorten zo goed mogelijk in te delen.

 


Actieve aandacht


Actief en/of passief


Passieve aandacht

Volgehouden aandacht

Selectieve aandacht

Orientatie

 

 

Verdeelde aandacht

 

Orientatie en verdeelde aandacht lijken erg veel op elkaar, net zoals selectieve aandacht en volgehouden aandacht. Hierdoor behandelen we deze beiden tegelijk en lichten er de verschillen uit.

 

Als laatste zijn er ook nog eigenschappen die belangrijk zijn voor aandacht. Ze bepalen hoe goed je je aandacht ergens bij kunt houden. Deze willen we ook nog even toelichten. De eigenschappen zijn alertheid, vigilantie en anticipatie.