Profielwerkstuk
Home » Overige » Nieuwtjes » Alzheimer-gen voordelig op jonge leeftijd

Alzheimer-gen voordelig op jonge leeftijd

Gepubliceerd op 13 januari 2013 om 08:00

Dat er een gen bestaat dat de kans op de ziekte van Alzheimer vergroot, wisten we al. Verrassend genoeg blijkt nu dat dit gen ook voordelen kan opleveren voor de drager.

Dragers van het gen APOE ε4 hebben een grotere kans om op latere leeftijd de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit gen op jonge leeftijd juist voordelig is bij taken die aandacht vereisen.

Snel afgeleid?

Een groep jonge deelnemers aan het onderzoek kreeg de taak om zo snel mogelijk te reageren op bepaalde stimuli, zoals een reeks cijfers of een bolletje in de linker- of rechterkant van het gezichtsveld. In sommige gevallen werden ze daarbij afgeleid: hun aandacht werd getrokken naar de andere kant van het gezichtsveld.

Deelnemers werden onderverdeeld in twee groepen: dragers en niet-dragers van het gen. De onderzoekers ontdekten dat dragers van het gen sneller reageerden en vaker een correcte respons gaven. Ook ondervonden ze minder nadeel van afleidende factoren.

Verschil in hersenactiviteit

Niet alleen in het gedrag, maar ook in de hersenen waren er verschillen tussen de groepen. Een fMRIscan liet zien dat dragers van het gen meer hersenactiviteit vertoonden in hersengebieden die belangrijk zijn voor aandacht en geheugen.

“Elk nadeel heb z’n voordeel”

De onderzoekers geven als uitleg voor hun bevindingen dat dragers van het gen op jongere leeftijd een breder aandachtsveld en een grotere aandachtspanne hebben dan normaal. De resultaten worden gezien als een bewijs voor de zogenaamde ‘antagonistische pleiotropie hypothese.’ Die stelt dat bepaalde erfelijke aspecten die nadelig kunnen zijn op late leeftijd, voordelig kunnen zijn op jonge leeftijd. Eén gen kan dus twee tegengestelde effecten hebben in verschillende levensfases.

Het onderzoek wordt begin volgend jaar gepubliceerd in NeuroImage.

Geplaatst door Lorraine Fliek


«