Profielwerkstuk
Home » Overige » Nieuwtjes » ADHD medicijnen veroorzaken agressief en crimineel gedrag en maken kinderen sneller verslaafd

ADHD medicijnen veroorzaken agressief en crimineel gedrag en maken kinderen sneller verslaafd

Gepubliceerd op 4 januari 2013 om 19:53

De medicijnen helpen op de korte termijn tegen het gedrag, maar de kinderen die het slikken experimenteren vaker met drugs, raken sneller verslaafd en vertonen sneller crimineel en agressief gedrag dan leeftijdsgenoten.

Toch blijft Ritalin ook in Nederland populair zoals te zien is aan de explosieve groei in verkoop van ADHD medicijnen in de volgende grafiek:

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De verkoop van medicijnen tegen ADHD gedrag, zoals Ritalin, blijft explosief stijgen. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen bedroeg de stijging vorig jaar 30 procent vergeleken met 2005, en die stijging blijft zich voortzetten. Van de ruim 200.000 gebruikers is 25 procent jonger dan tien jaar. 30 procent is volwassen, want vooral de diagnose ‘volwassen-ADHD’ wordt intensief door psychiaters gepromoot. Maar wat zijn de effecten van die medicijnen op de lange termijn? In het augustusnummer van het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry verschijnen enkele zorgwekkende analyses.

Allereerst is hun nut beperkt, zo blijkt. Medicijnen helpen op de korte termijn om kinderen rustig te maken en te laten kunnen concentreren op (school)taken, maar na drie jaar is gedragstherapie vaak effectiever en gaat het hard achteruit met de kinderen. Kinderen die Ritalin slikken, gaan gemakkelijker experimenteren met alcohol en drugs dan hun leeftijdsgenoten. Ook het risico dat ze met de politie in aanraking komen door agressie, diefstal of ander crimineel gedrag is groter. Uit een ander onderzoek blijkt dat de medicijnen de groei van de kinderen remmen wat resulteert in kleinere hersenen waardoor de kinderen intellectueel achtergesteld raken.

ADHD is niet zo zeer een ziekte als wel een vorm van onaangepast gedrag die ouders en leraren soms tot wanhoop drijft.

De verleiding om kinderen die wat drukker zijn of slechte schoolresultaten hebben ook te behandelen met medicijnen wordt vaak erg groot. En de verslavende werking van de medicijnen speelt mogelijk ook een rol voor het feit dat het gebruik van de medicijnen explosief blijft stijgen. In de Verenigde Staten steeg het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen nog harder. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat de medicijnen alleen door psychiaters mogen worden voorgeschreven.

Bron: De Pers

Een andere recente studie toonde aan dat Ritalin gelijke effecten heeft op de hersenen als regelmatig cocaïne gebruik, en net zo verslavend is.

“Methylphenidate, waarvan men in de veronderstelling is dat het een onschadelijke samenstelling is, kan structurele en biochemische effecten hebben in sommige gebieden van de hersenen die zelfs groter zijn dan die van cocaïne. Verdere studies zijn nodig om de implicaties op het gedrag in kaart te brengen en om het mechanisme waarmee de medicijnen de synapse formatie aantasten te begrijpen.” zegt RU senior research associate Yong Kim, co-auteur van de nieuwe studie die gepubliceerd is in het februari 3e editie van het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences

De Nederlandse politiek maakt zich ernstig zorgen om deze gang van zaken binnen de psychiatrie.

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept  D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Het lijkt een gevecht tegen de bierkaai, want wie anders zouden de feiten over de effecten van de medicijnen beter kunnen weten dan de psychiaters die de middelen ontwikkelen en voorschrijven?

Uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, zijn het de psychiaters die het daadwerkelijk zo willen en hun smoesjes over ‘onmacht’ en dat ze ‘niet beter wisten/kunnen’ zullen geen stand kunnen houden indien je de feiten kent.

In Groot Brittannië zijn ADHD medicijnen inmiddels verboden en de eerstelijns behandeling voor ADHD gedrag is daar nu ouders opvoedcurssussen bieden, wat veel effectiever is gebleken.

Organisaties als Stichting Balans doen er alles aan om de Nederlandse overheid te bewegen om medicijnen te blijven steunen en bepleiten financiering voor bijvoorbeeld Strattera, een zeer gevaarlijk medicijn dat zelfmoord en extreem agressief gedrag veroorzaakt (zie het Strattera schandaal).

Ze doen net alsof ADHD medicijnen de enige behandeling zijn voor ADHD gedrag bij kinderen en dat de overheid ouders laat stikken, wat absoluut niet zo is.Om enkele voorbeelden te noemen. Er is natuur therapie, die effectief is gebleken. In Zeist heeft de overheid (op initiatief van het Ministerie van LNV) nu zelfs een natuurpark speciaal voor kinderen laten realiseren, om ADHD gedrag te voorkomen.

Geplaatst door De Pers


«   »